Sanimonitor

Over de Sanimonitor

De Sanimonitor is een database met meetresultaten van decentrale sanitaire systemen in Nederland en België zoals die in de praktijk zijn waargenomen.

Via de knop ‘Rapportage projecten’ kunt de database raadplegen. U kunt dan (groepen) projecten selecteren. Zo kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in de gemiddelde effluentkwaliteit van een bepaalde techniek.

Beheert u zelf een of meerdere projecten, en bent u al geregistreerd, dan kunt u via de knop 'Invoer Sanimonitor'  de gegevens van uw project invoeren en uw data toevoegen. Uw gegevens blijven privé en kunnen alleen geaggregeerd door derden worden uitgelezen.

Bent u nog niet geregistreerd, dan kunt u zich via de knop ‘Nieuwe gebruiker’ melden. U krijgt dan een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze knop is in deze testfase nog niet beschikbaar.

De Sanimonitor is geïnitieerd door STOWA, in samenwerking met verschillende waterschappen, gemeenten en leveranciers. Op zusterwebsite Saniwijzer vindt u nog veel meer wetenswaardige informatie over de toepassing van nieuwe sanitaire systemen.

De Sanimonitor heeft slechts tot doel data te verzamelen voor een goede analyse van de werking van de systemen in de praktijk. De data zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.