Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,66,222,24,580
EGV (muS/cm)657,144,21558430,1111
pH7,25,99,30,6118
Onopgeloste delen (mg/l)40,901700181,3167
BZV (mg/l)11,70,520028,9156
CZV (mg/l)66,501900199,1191
TOC (mg/l)10,83,7508,537
TN (mg N/l)51,80,436051189
NH4+ (mg N/l)15,4036050,6147
TP (mgP/l)5,60346187
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)2524261,42
Energieverbruik (KWh/j)21601825481,916
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)42589287001185812
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Badboot

Toon

Toon

Fort SabinaWS BD Fort Sabina

Toon

Toon

Iewan069/15

Toon

Toon

De Mossel

Toon

Toon

Prinsentuincollege

Toon

Toon

Priorij Corsendonk

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

BentwoudFQ 145Bentw

Toon

Toon

Prinsentuincollege (helofytenfilter)

Toon

Toon

Prinsentuincollege (zuiveringsveld)

Toon

Toon

Fort Sabina (helofytenfilter)

Toon

Toon

De Wijngaard

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Gastenverblijven HHNK 2022DEBIT 1

Toon

Toon

HHNK - X-9

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Actief Slib systeem

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Helofytenfilter

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Schimmelreactor

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon