Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)17,211,623,5412
EGV (muS/cm)713,14271086129,448
pH7,36,29,30,750
Onopgeloste delen (mg/l)5,30579,792
BZV (mg/l)3,50,9476,782
CZV (mg/l)24017025,1110
TOC (mg/l)5,13,79,41,812
TN (mg N/l)32,40,410127,4110
NH4+ (mg N/l)3,5061,29,469
TP (mgP/l)3,60173,7107
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0010,511
Storingen (aantal/installatie/j)0020,711
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)000011
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)000011
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)000011
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)000011
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Badboot

Toon

Toon

Fort SabinaWS BD Fort Sabina

Toon

Toon

Iewan069/15

Toon

Toon

De Mossel

Toon

Toon

Prinsentuincollege

Toon

Toon

Priorij Corsendonk

Toon

Toon

BentwoudFQ 145Bentw

Toon

Toon

Prinsentuincollege (helofytenfilter)

Toon

Toon

Prinsentuincollege (zuiveringsveld)

Toon

Toon

Fort Sabina (deel helofytenfilter)

Toon

Toon

De Wijngaard

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon