Sanimonitor

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)638,9427791139,616
pH7,36,29,31,117
Onopgeloste delen (mg/l)41386,663
BZV (mg/l)2,50,9475,865
CZV (mg/l)18,6017019,177
TN (mg N/l)39,92,610126,774
NO2 NO3 (mg N/l)69,53110030,37
NH4+ (mg N/l)1,8032,95,639
TP (mgP/l)4,70173,875
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Badboot

Toon

Toon

Fort SabinaWS BD Fort Sabina

Toon

Toon

Iewan069/15

Toon

Toon

De Mossel

Toon

Toon

Prinsentuincollege

Toon

Toon

Priorij Corsendonk

Toon

Toon

BentwoudFQ 145Bentw

Toon

Toon

Prinsentuincollege (helofytenfilter)

Toon

Toon

Prinsentuincollege (zuiveringsveld)

Toon

Toon

De Wijngaard

Toon

Toon