Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)857,14271610369,723
pH7,24,59,3127
Onopgeloste delen (mg/l)4,80,3387,571
BZV (mg/l)3,20,7477,167
CZV (mg/l)21,5017021,684
TN (mg N/l)42,92,617738,781
NH4+ (mg N/l)1,9032,95,344
TP (mgP/l)5027,25,182
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)94,31118084,53
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
I-QUA - Gust'Eaux

Toon

Toon

Badboot

Toon

Toon

Novotel

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij

Toon

Toon

Priorij Corsendonk

Toon

Toon

I-QUA - ECOZ - Dranouter

Toon

Toon

I-QUA - ECOZ - Paradise city

Toon

Toon

Pilot phytoparking Kantoor Argex

Toon

Toon

De Wijngaard

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij - Eendekroos systeem

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij - IJzeroxide gecoat zand filter

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij - Helofytenfilter

Toon

Toon

Ledegem wordt Leaudegem

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon