Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,46,220,44,119
EGV (muS/cm)150,6221390307,319
pH7,45,98,50,490
Onopgeloste delen (mg/l)9,317914,490
BZV (mg/l)4,80,5799,781
CZV (mg/l)132,9101640299,232
TOC (mg/l)27,6513030,328
TN (mg N/l)5,8016020,4105
NH4+ (mg N/l)6,1011718,849
TP (mgP/l)10192,7103
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Energieverbruik (KWh/j)21601825481,916
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)42589287001185812
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Groningen - Drielanden

Toon

Toon

Blue City - Grijs water

Toon

Toon

Blue City - Urine

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Gastenverblijven HHNK 2022DEBIT 1

Toon

Toon

Blue City - Zwart water

Toon

Toon

Groningen - Reitdiep - wilgenfilter

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023DEBIT 2

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023DEBIT 6

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma SuperLocal 2022/2023DEBIT 7

Toon

Toon

W_ep12

Toon

Toon

IBANZV02

Toon

Toon

IBANZV03

Toon

Toon

G_wet_helo

Toon

Toon

VZ_Helo

Toon

Toon

A_ep12

Toon

Toon

Hc_ep12

Toon

Toon

Station Dalfsen

Toon

Toon