Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
pH7,44,58,50,571
Onopgeloste delen (mg/l)4,72324,281
BZV (mg/l)20,56,81,559
CZV (mg/l)55,51015549,213
TN (mg N/l)2,2021,43,479
NH4+ (mg N/l)0,80,13,20,825
TP (mgP/l)0,6050,978
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Novotel

Toon

Toon

Groningen - Drielanden

Toon

Toon

Boschveld

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - actiefslibsysteem

Toon

Toon

Groningen - Reitdiep - wilgenfilter

Toon

Toon