Welkom bij analyses

Klik op 'Volgende' voor een korte instructie van deze pagina.

Stap 1: Filteren

Filter de lijst met projecten door 1 of meer zoekargumenten aan te geven.

Stap 2: Projecten

Selecteer 1 of meerdere projecten door een vinkje te geven voor de projectnaam.

Stap 3: projecten toevoegen

Klik vervolgens op de blauwe knop 'Voeg projecten toe'.

Stap 4: Doorgaan

Om door te gaan met de geselecteerde projecten, klik je op
'Doorgaan met deze ... projecten'.

Sanimonitor

Filter de lijst met projecten door in de linkerkolom 1 of meer zoekargumenten aan te geven. Selecteer vervolgens uw projecten in de lijst en klik dan op de button “voeg projecten toe". Zodra u uw selectie compleet heeft, ga dan door via de gele button rechts. Klik hier voor meer uitleg.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,53,523,54,5139
EGV (muS/cm)772,30105571185,883
pH75,89,20,5142
Onopgeloste delen (mg/l)13148040,3158
BZV (mg/l)4,60,5376,4102
CZV (mg/l)45,71031839,8164
TOC (mg/l)10,95244,520
TN (mg N/l)48,12,6139,131,6162
NH4+ (mg N/l)6,80,16912,298
TP (mgP/l)4,50,1234,2126
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0020,532
Storingen (aantal/installatie/j)0020,630
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)0010,428
Energieverbruik (KWh/i.e./j)4,8450,410
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)000011
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)10,82186,15
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)000030
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)000030
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Boschveld

Toon

Toon

Naoberhoeve

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

Melkveebedrijf WapserveenFQ 05SPYKER

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Blue City grijswater

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Technische zuivering

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Helofytenfilter

Toon

Toon