Sanimonitor

Aanmelden projecten

U kunt uw project aanmelden voor opname op de Sanimonitor en/of zusterwebsite de Saniwijzer. Hieronder meer over het wat, waarom en hoe.

Wat zijn de Saniwijzer en de Sanimonitor?

De Saniwijzer en de Sanimonitor zijn twee websites over nieuwe manieren van omgaan met afvalwater. Ze zijn aan elkaar verwant, maar hebben wel elk hun eigen invalshoek en functie.

De Saniwijzer is er voor iedereen die informatie zoekt over nieuwe sanitatie. Onder nieuwe sanitatie verstaan we het lokaal of regionaal verwerken van huishoudelijk afvalwater op een verantwoorde, kosteneffectieve en zo mogelijk duurzame wijze.

De Sanimonitor is een database met meetresultaten van decentrale sanitaire systemen in Nederland en België zoals die in de praktijk zijn waargenomen.

Waarom zou u uw project op de Saniwijzer en/of de Sanimonitor willen zetten?

Stel:

  • U doet onderzoek naar een nieuwe techniek voor het verwerken van huishoudelijk afvalwater
  • U heeft zo’n nieuwe techniek ontwikkeld, of
  • U past die nieuwe techniek zelfs al toe in een concreet project

Dan wilt u uw kennis misschien graag delen met anderen, zodat die er ook gebruik van kunnen maken.

De Saniwijzer en de Sanimonitor zijn daar uiterst geschikte platforms voor. Op beide websites draait het om het delen van kennis, maar wel op verschillende manieren.

De Saniwijzer biedt een overzicht van alle mogelijke technieken op het vlak van nieuwe sanitatie. Overheden en particulieren die op zoek zijn naar een oplossing voor hun afvalwater kunnen zich hier oriënteren op de mogelijkheden, hulp krijgen bij het maken van een keuze, en kijken naar wat andere projecten doen. Door vermelding van uw project op de Saniwijzer kunt u anderen helpen een goede keuze te maken.

De Sanimonitor geeft inzicht in de werking van nieuwe-sanitatietechnieken. Als mensen meer willen weten over bijvoorbeeld de effluentkwaliteit van een bepaalde techniek, zijn ze hier aan het juiste adres. Door vermelding van uw project op de Sanimonitor, en invoer van uw gegevens in de database, geeft u uzelf en anderen inzicht in de werking van de gekozen techniek. Bovendien kunt u deze vergelijken met andere technieken, of met dezelfde techniek op andere locaties.

Hoe kunt u uw project (laten) opnemen?

Dat hangt ervan af wat u wilt. Er zijn drie opties:

  1. Uw project op de Saniwijzer
  2. Uw project op de Sanimonitor
  3. Uw project op de Saniwijzer én de Sanimonitor

Via de menuknoppen links leest u wat u in elk van deze drie gevallen moet doen.

Terug