Sanimonitor

Uw project op de Saniwijzer

Om uw project te laten opnemen op de Saniwijzer vult u eerst het Aanmeldformulier projecten Saniwijzer volledig in. (Klik op de link om het aanmeldformulier te downloaden.) Stuur vervolgens het volledig ingevulde formulier met uw verzoek om opname op de Saniwijzer naar saniwijzer@stowa.nl.

Na ontvangst van uw aanmeldformulier zorgt de redactie van de Saniwijzer ervoor dat uw project op de website komt of neemt contact met u op. Zij stelt u hiervan op de hoogte en benadert u zo nodig voor aanvullende informatie.

Terug