Sanimonitor

Uw project op de Saniwijzer én de Sanimonitor

Heeft u een project dat u gaat monitoren, en wilt u de gegevens daarvan delen via de Sanimonitor én de Saniwijzer, dan kunt u uw project aanmelden.

Nieuwe gebruikers

Bent u een nieuwe gebruiker, dan kunt u via de knop ‘nieuwe gebruiker’ een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen voor de Sanimonitor. Om de kwaliteit van de database te bewaken, vindt een verificatie plaats voordat u toegang krijgt. U dient daartoe uw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Geef daarbij in het kort aan wat uw project inhoudt en waarom u het wilt opnemen.

Na aanmelding en verificatie krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vervolgens kunt u uw project en de daarbij behorende gegevens zelf op de Sanimonitor invoeren. (U kunt de Handleiding invoer Sanimonitor hier downloaden.)

Om uw project ook op de Saniwijzer te laten opnemen, klikt u bij het invoeren van uw gegevens op de Sanimonitor bij 'Verzoek opnemen Saniwijzer' (helemaal onderaan de projectpagina) 'ja' aan. Daarnaast vult u het Aanmeldformulier projecten Saniwijzer in en stuurt het met uw verzoek om opname op de Saniwijzer naar saniwijzer@stowa.nl.

Na ontvangst van uw aanmeldformulier zorgt de redactie van de Saniwijzer ervoor dat uw project op de website komt of neemt contact met u op. Zij stelt u hiervan op de hoogte en benadert u zo nodig voor aanvullende informatie.

Bestaande gebruikers

Download het Aanmeldformulier projecten Saniwijzer, vul het in en stuur het op naar saniwijzer@stowa.nl. Vul vervolgens uw projectgegevens in de Sanimonitor in zoals gebruikelijk. Klik bij 'Verzoek opnemen Saniwijzer' (helemaal onderaan de pagina) 'ja' aan.

Terug