Sanimonitor

Uw project op de Saniwijzer én de Sanimonitor

Heeft u een project dat u gaat monitoren, en wilt u de gegevens daarvan delen via de Sanimonitor én de Saniwijzer, dan kunt u uw project aanmelden.

Nieuwe gebruikers

Bent u een nieuwe gebruiker, dan kunt u via de knop ‘nieuwe gebruiker’ een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen voor de Sanimonitor. Om de kwaliteit van de database te bewaken, vindt een verificatie plaats voordat u toegang krijgt. U dient daartoe uw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Geef daarbij in het kort aan wat uw project inhoudt en waarom u het wilt opnemen.

(NB: Deze website is nog in ontwikkeling. De knop 'nieuwe gebruiker' werkt nog niet. Neem in plaats daarvan contact op via de contactknop in het menu bovenaan.)

Na aanmelding en verificatie krijgt u een gebruikersnaam, een wachtwoord en een handleiding. Vervolgens kunt u uw project en de daarbij behorende gegevens zelf op de Sanimonitor invoeren. (U kunt de Handleiding invoer Sanimonitor ook direct downloaden.)

Om uw project ook op de Saniwijzer te laten opnemen, klikt u bij het invoeren van uw gegevens op de Sanimonitor bij 'Verzoek opnemen Saniwijzer' (helemaal onderaan de projectpagina) 'ja' aan. Daarnaast vult u het Aanmeldformulier projecten Saniwijzer in en stuurt het met uw verzoek om opname op de Saniwijzer naar saniwijzer@stowa.nl.

Na ontvangst van uw aanmeldformulier zorgt de redactie van de Saniwijzer ervoor dat uw project op de website komt of neemt contact met u op. Zij stelt u hiervan op de hoogte en benadert u zo nodig voor aanvullende informatie.

Bestaande gebruikers

Download het Aanmeldformulier projecten Saniwijzer, vul het in en stuur het op naar saniwijzer@stowa.nl. Vul vervolgens uw projectgegevens in de Sanimonitor in zoals gebruikelijk. Klik bij 'Verzoek opnemen Saniwijzer' (helemaal onderaan de pagina) 'ja' aan.

Terug