Sanimonitor

Onderzoek nieuwe thema's

Afvalwater bevat naast veel organische stof en meststoffen tal van andere stoffen die schadelijk kunnen zijn voor ons leefmilieu. Tegelijkertijd dringt meer en meer het besef door dat afvalwater ook grondstoffen kan leveren en kan bijdragen aan een meer duurzame samenleving. Om straks goede afwegingen te kunnen maken, is het van belang dat er ook ten aanzien van dit soort nieuwe thema's gegevens worden verzameld bij decentrale systemen.

In het monitoringsplan sorteren we op deze ontwikkeling voor. We laten ons daarbij wel zoveel mogelijk leiden door de afspraken die gemaakt worden ten aanzien van het monitoren van dit soort stoffen op de RWZI's.

In dit monitoringsplan maken we onderscheid tussen:

  • Microverontreinigingen: bijvoorbeeld medicijnresten, hormonen en hormoonsysteemverstorende stoffen
  • Pathogenen: hieronder verstaan we alle ziekteverwekkende organismen in het afvalwater
  • Duurzaamheid: zoals energie- en grondstoffengebruik, terugwining hiervan, en de emissie van verontreinigingen

Terug