Sanimonitor

Basismonitoring

Doelstelling:

De basismonitoring dient verschillende doelen:

  • Beheerder: voldoet het systeem nog; is er onderhoud nodig?
  • Bevoegd gezag: voldoet het systeem aan de eisen voor effluentkwaliteit?
  • Leverancier: levert het systeem wat het moet?

Uitvoering:

De basismonitoring is een beperkte meetinspanning met relatief geringe kosten.

Deze monitoring kan het beste door het bevoegd gezag aan de eigenaar/beheerder van een systeem worden opgelegd. Een deel van de gegevens is nodig om te kunnen nagaan of het systeem voldoet aan de effluentnormen. Indien het bevoegd gezag daarbij voorschrijft dat de te verzamelen gegevens moeten worden ingevoerd in de Sanimonitor, dan kunnen de data op een eenvoudige manier worden verwerkt.

De basismonitoring is ook van belang voor de leverancier. Mocht het bevoegd gezag een dergelijke verplichting niet kunnen of willen opnemen, dan kan de leverancier deze data ook zelf in de Sanimonitor invoeren.

Rol STOWA: aanbieden database en monitoringsprotocol

Te monitoren systemen:

Alle in Nederland en Vlaanderen aangelegde voorzieningen zouden via de basismonitoring gemonitord moeten worden.

Terug