Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)17,211,623,5412
EGV (muS/cm)713,14271086129,448
pH7,36,29,30,750
Onopgeloste delen (mg/l)5,30579,792
BZV (mg/l)3,50,9476,782
CZV (mg/l)24017025,1110
TOC (mg/l)5,13,79,41,812
TN (mg N/l)32,40,410127,4110
NH4+ (mg N/l)3,5061,29,469
TP (mgP/l)3,60173,7107
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0010,511
Storingen (aantal/installatie/j)0020,711
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)000011
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)000011
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)000011
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)000011


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Badboot

Toon

Toon

Fort SabinaWS BD Fort Sabina

Toon

Toon

Iewan069/15

Toon

Toon

De Mossel

Toon

Toon

Prinsentuincollege

Toon

Toon

Priorij Corsendonk

Toon

Toon

BentwoudFQ 145Bentw

Toon

Toon

Prinsentuincollege (helofytenfilter)

Toon

Toon

Prinsentuincollege (zuiveringsveld)

Toon

Toon

Fort Sabina (deel helofytenfilter)

Toon

Toon

De Wijngaard

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon