Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)857,14271610369,723
pH7,24,59,31,126
Onopgeloste delen (mg/l)4,91387,670
BZV (mg/l)3,20,9477,166
CZV (mg/l)20,901702183
TN (mg N/l)42,82,617738,980
NH4+ (mg N/l)1,9032,95,343
TP (mgP/l)5027,25,181
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)4699100483955226,22


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
I-QUA - Gust'Eaux

Toon

Toon

Badboot

Toon

Toon

Novotel

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij

Toon

Toon

Priorij Corsendonk

Toon

Toon

I-QUA - ECOZ - Dranouter

Toon

Toon

I-QUA - ECOZ - Paradise city

Toon

Toon

Pilot phytoparking Kantoor Argex

Toon

Toon

De Wijngaard

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij - Eendekroos systeem

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij - IJzeroxide gecoat zand filter

Toon

Toon

I-QUA - Geitenboerderij - Helofytenfilter

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon