Sanimonitor

Rapportage projecten

Deze pagina toont een overzicht van de projecten. In de kolom links kunt u de gewenste selecties maken.

Vervolgens kunt u de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de prestaties van de geselecteerde projecten.

De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)1716181,42
EGV (muS/cm)15015015002
pH7,27,17,20,12
Onopgeloste delen (mg/l)28,575030,42
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0010,72
Storingen (aantal/installatie/j)0010,72
Regulier onderhoud (uren/installatie/j)2053,52
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)0010,72
Energieverbruik (KWh/i.e./j)1510207,12
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)00002
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)38,577044,52
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)00002
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)00002
Geproduceerd methaan (m3/i.e./j)00002
Geproduceerde warmte (KJ/i.e./j)00002
Geproduceerd struviet (kg/i.e./j)00002
Geproduceerd compost (kg/i.e./j)00002


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
TEST-BjarturTEST-Bjartur

Toon

Toon