Sanimonitor

Fort Sabina

Bevat de volgende deelprojecten
Fort Sabina (septictank)
Fort Sabina (helofytenfilter)

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)44401
BZV (mg/l)1,311,50,42
CZV (mg/l)2524261,42
TN (mg N/l)68,75285,423,62
TP (mgP/l)2,81,14,42,32
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug