Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,66,220,4512
EGV (muS/cm)533,744,2861327,637
pH7,55,98,50,4108
Onopgeloste delen (mg/l)6,406110,9104
BZV (mg/l)3,70,5214,977
CZV (mg/l)80,501640238,651
TOC (mg/l)143,75011,733
TN (mg N/l)3,2022,94,1125
NH4+ (mg N/l)1,60133,169
TP (mgP/l)0,6050,8120
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Energieverbruik (KWh/j)21601825481,916
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)42589287001185812


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Groningen - Drielanden

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Phytoparking

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - actiefslibsysteem

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon

Blue City - Grijs water

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

Groningen - Reitdiep - wilgenfilter

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon