Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,76,218,34,37
EGV (muS/cm)604,344,286129432
pH7,55,98,50,499
Onopgeloste delen (mg/l)4,20456,191
BZV (mg/l)2,20,5212,861
CZV (mg/l)29,9015537,935
TOC (mg/l)6,83,7245,317
TN (mg N/l)2,9022,93,9101
NH4+ (mg N/l)1,10132,348
TP (mgP/l)0,6050,898
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Energieverbruik (KWh/i.e./j)4,8450,410
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)10,82186,15


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Drielanden

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Phytoparking

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - actiefslibsysteem

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon

Blue City grijswater

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

Reitdiep - wilgenfilter

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon