Sanimonitor

I-QUA - ECOZ - Ieperfest

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
pH6,65,77,10,65
Onopgeloste delen (mg/l)82,84210524,15
BZV (mg/l)682,52001540629,74
CZV (mg/l)886,42001980707,45
TN (mg N/l)76,43,323399,45
NH4+ (mg N/l)6,20,124,510,55
TP (mgP/l)1710,524,165
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug