Sanimonitor

I-QUA - Geitenboerderij - Helofytenfilter

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)16101610161001
pH7,57,57,501
Onopgeloste delen (mg/l)29292901
CZV (mg/l)54545401
TN (mg N/l)13131301
NH4+ (mg N/l)1,41,41,401
TP (mgP/l)25,525,525,501
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug