Sanimonitor

I-QUA - Geitenboerderij

Plaats: Oost-Vlaanderen

Doelstelling:

Onderzoeken of het lokaal gezuiverde melkspoelwater van een biologische geitenboerderij adequaat kan worden nagezuiverd door het inzetten van een eendenkroosvijver. En daarnaast onderzoeken of het eendenkroos geschikt kan zijn als diervoeder.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – heden

Onderzochte technieken:

  • Eendenkroos

  • Iron coated sand (ICS)- filter

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning en hergebruik van grondstoffen

Toelichting project:

Voor de zuivering van het melkspoelwater van een biologische geitenboerderij is een plantenzuiveringssysteem op basis van lava aangelegd. Om te voldoen aan de lozingsnormen moet het effluent verder worden gezuiverd van stikstof en fosfor.

Het effluent van de plantenzuivering gaat deels over een eendenkroosfilter en deels over een ICS-filter (dat heel sterk fosfor kan adsorberen).

Eendenkroos kan deze nutriënten omzetten in een hoogwaardige biomassa, die veel antioxidanten bevat. De gedroogde biomassa kan mogelijk worden gebruikt als voer voor de geiten, maar dat moet nog worden onderzocht.

Er is in de praktijk nog weinig ervaring opgedaan met een dergelijke teelt, oogst en toepassing van eendenkroos. Het principe wordt eerst uitgetest in een kleine pilotinstallatie. Tijdens het project wordt onderzocht of toepassing op grotere schaal haalbaar is.

Het ICS-filter is dan weer heel interessant om op korte termijn een oplossing te vinden voor P-verwijdering uit een P-houdend effluent als het melkspoelwater.

Conclusies:

Het project loopt nog; conclusies volgen t.z.t.

Vervolg:

De opgedane kennis en ervaring worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin wordt beschreven hoe de ontwikkelde en geteste voorzieningen ook elders kunnen worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies worden vrij beschikbaar gesteld, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

 

 

Gemeente

Lochristi

Terug