Sanimonitor

I-QUA - Geitenboerderij

Plaats: Oost-Vlaanderen

Doelstelling:

Onderzoeken of het lokaal gezuiverde melkspoelwater van een biologische geitenboerderij adequaat kan worden nagezuiverd met algen. En daarnaast onderzoeken of de gebruikte algen geschikt zijn als diervoeder.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2019

Onderzochte technieken:

  • Algenzuivering
  • Kroosfilter (alleen als algen niet voldoen)

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning en hergebruik van grondstoffen

Toelichting project:

Voor de zuivering van het melkspoelwater van een biologische geitenboerderij is een plantenzuiveringssysteem op basis van lava aangelegd. Om te voldoen aan de lozingsnormen moet het effluent verder worden gezuiverd van stikstof en fosfor. Algen kunnen deze nutriënten omzetten in een hoogwaardige biomassa, die veel antioxidanten bevat. De gedroogde biomassa kan mogelijk worden gebruikt als voer voor de geiten, maar dat moet nog worden onderzocht.

Er is in de praktijk nog weinig ervaring opgedaan met een dergelijke teelt, oogst en toepassing van algen. Het principe wordt eerst uitgetest in een kleine pilotinstallatie. Tijdens het project wordt onderzocht toepassing op grotere schaal haalbaar is.

Conclusies:

Het project is nog niet zo ver gevorderd dat er al conclusies getrokken kunnen worden.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.