Sanimonitor

I-QUA - Gust'Eaux

Plaats: Kuurne (West-Vlaanderen)

Doelstelling:

Zuivering van het afvalwater van een restaurant tot premium drinkwater.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2019

Onderzochte technieken:

  • Helofytenfilter
  • Solar AQ

Beoogde resultaten:

  • Maximaal hergebruik van water, eventueel in combinatie met andere waterbronnen (hemel- en leidingwater)
  • Opwerking van grijs afvalwater tot drinkwaterkwaliteit

Toelichting project:

Restaurant Gust'Eaux wil op zowel culinair als op milieuvlak de natuur als gids gebruiken. Een van de ideeën is om lokaal afvalwater op te werken tot drinkwater, dat door de restaurantbezoekers kan worden genoten. De bezoekers worden daarbij tegelijk geïnformeerd over het belang van lokaal water(her)gebruik, en geprikkeld om in gesprek te gaan over circulaire toepassingen van grondstoffen.

Het grijze afvalwater van het restaurant wordt in eerste instantie gezuiverd door een helofytenfilter. Wanneer het water daardoor is gefilterd, is het schoon genoeg om te worden geloosd op oppervlaktewater of te worden gebruikt voor toiletspoeling.

Daarna vindt nog een volgende zuiveringsstap plaats met een modulair waterzuiveringssysteem genaamd Solar AQ. Dit zuiveringssysteem wordt aangedreven door zon, wind of waterkracht. Solar AQ werkt met voorfiltratie, RO en een mineralenfilter. Na deze zuivering is het water schoon genoeg om te worden hergebruikt als drinkwater.

Deze pilot wordt wetenschappelijk gevolgd door de vakgroep Groene Chemie en Technologie van de Universiteit Gent.

Conclusies:

Het project is nog niet zo ver gevorderd dat er al conclusies getrokken kunnen worden.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Kuurne

Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug