Sanimonitor

I-QUA - Gust'Eaux

Bevat de volgende deelprojecten
I-QUA - Gust’Eaux - helofytenfilter

Plaats: Kuurne (West-Vlaanderen)

Doelstelling:

Onderzoek naar de mogelijkheid van een lokaal gesloten waterkringloop, waarbij uit gemengd huishoudelijk afvalwater via verschillende zuiveringsstappen voor een restaurant hoogwaardig tafelwater wordt vervaardigd.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2020

Toegepaste technieken:

  • septic tank + helofytenfilter
  • diverse filtratiestappen (microfiltratie, actief kool, UF en RO)

Beoogde resultaten:

  • maatschappelijke bewustwording met betrekking tot mogelijkheden van decentrale watervoorziening
  • een lokaal gesloten waterkringloop

Toelichting project:

Restaurant Gust'Eaux wil op zowel culinair als op milieuvlak de natuur als gids gebruiken. Een van de ideeën is om lokaal afvalwater op te werken tot drinkwater, dat door de restaurantbezoekers kan worden genoten. De bezoekers worden daarbij tegelijk geïnformeerd over het belang van lokaal water(her)gebruik, en geprikkeld om in gesprek te gaan over circulaire toepassingen van grondstoffen.

Het afvalwater van het restaurant wordt in eerste instantie gezuiverd door een helofytenfilter. Wanneer het water daardoor is gefilterd, is het schoon genoeg om te worden geloosd op oppervlaktewater of te worden gebruikt voor toiletspoeling.

Daarna vindt nog een volgende zuiveringsstap plaats met een modulair waterzuiveringssysteem genaamd Solar AQ. Dit zuiveringssysteem wordt aangedreven door zon, wind of waterkracht. Solar AQ werkt met voorfiltratie, RO en een mineralenfilter. Na deze zuivering is het water schoon genoeg om te worden hergebruikt als drinkwater. Inmiddels wordt er ook een speciaal biertje, genaamd 'Labo', gebrouwen van het gezuiverde afvalwater.

Deze pilot is wetenschappelijk gevolgd door de vakgroep Groene Chemie en Technologie van de Universiteit Gent.

Conclusies:

Tijdens de testperiode is aangetoond dat gemengd huishoudelijk afvalwater via een percolatieveld (als voorzuivering) en de Sola AQ opgewerkt kan worden tot een stabiel en veilig drinkbaar water.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, wordt gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin wordt beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies worden vrij beschikbaar gesteld, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Kuurne

Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug