Sanimonitor

I-QUA - Gust'Eaux

Bevat de volgende deelprojecten
I-QUA - Gust’Eaux - helofytenfilter

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)11941194119401
pH7,17,17,101
Onopgeloste delen (mg/l)5,65,65,601
BZV (mg/l)4,14,14,101
CZV (mg/l)23232301
TN (mg N/l)13131301
NH4+ (mg N/l)1,81,81,801
TP (mgP/l)2,82,82,801
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug