Sanimonitor

I-QUA - HVCH - MBR

Deel project van
I-QUA - Voetbalvereniging HVCH

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,87,628535
EGV (muS/cm)969,87051242142,136
pH7,25,18,3135
CZV (mg/l)47,929,573,413,936
TN (mg N/l)54,823,810722,936
NH4+ (mg N/l)2,1020,34,634
TP (mgP/l)11,25,219,53,636
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug