Sanimonitor

I-QUA - HVCH - Ozon

Deel project van
I-QUA - Voetbalvereniging HVCH

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
CZV (mg/l)58058058001
TN (mg N/l)78078078001
TP (mgP/l)62626201
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug