Sanimonitor

I-QUA - HVCH - Phytoparking

Deel project van
I-QUA - Voetbalvereniging HVCH

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)671,86666774,15
pH8,28,18,30,15
Onopgeloste delen (mg/l)22205
BZV (mg/l)33303
CZV (mg/l)10,210110,45
TN (mg N/l)3,63,340,34
NH4+ (mg N/l)0,10,10,105
TP (mgP/l)0,80,80,804
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug