Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,53,523,54,4129
EGV (muS/cm)77144,2105571210,779
pH75,89,20,5134
Onopgeloste delen (mg/l)14,3148043,1137
BZV (mg/l)5,10,5376,495
CZV (mg/l)52,21058058,8157
TOC (mg/l)10,95244,520
TN (mg N/l)57,72,678067,9162
NH4+ (mg N/l)6,106912,293
TP (mgP/l)50,1626,6126
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0020,532
Storingen (aantal/installatie/j)0020,630
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)0010,428
Energieverbruik (KWh/i.e./j)55508
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)000011
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)72104,43
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)000030
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)000030


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
De Vrijgaard

Toon

Toon

Melkveebedrijf WapserveenFQ 05SPYKER

Toon

Toon

St SABFQ 10st.SAB

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Technische zuivering

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Ozon

Toon

Toon

HHNK_Jos Duineveld

Toon

Toon

HHNK_Meerhoeve

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Schimmelreactor

Toon

Toon