Sanimonitor

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - actiefslibsysteem

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
CZV (mg/l)102,84615551,25
TN (mg N/l)11,95,321,46,84
NH4+ (mg N/l)1,90,33,21,15
TP (mgP/l)3,1151,65
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug