Sanimonitor

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)774,766586160,920
pH7,57,38,20,220
Onopgeloste delen (mg/l)000016
CZV (mg/l)13,603311,316
TOC (mg/l)5,13,79,41,812
TN (mg N/l)4,10,49,62,419
NH4+ (mg N/l)0,301,90,617
TP (mgP/l)0,50,11,10,315
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug