Sanimonitor

Rapportage projecten

Deze pagina toont een overzicht van de projecten. In de kolom links kunt u de gewenste selecties maken.

Vervolgens kunt u de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de prestaties van de geselecteerde projecten.

De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)123,519450
pH6,86,17,40,355
Onopgeloste delen (mg/l)7,81609,461
BZV (mg/l)1,512,40,74
CZV (mg/l)46,62031845,661
TN (mg N/l)41,93,6139,120,665
NH4+ (mg N/l)0,30,20,40,12
TP (mgP/l)2,60,1123,127
E-coli (kve/100ml)68,83010036,64
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Boschveld

Toon

Toon

Naoberhoeve

Toon

Toon

Melkveebedrijf WapserveenFQ 05SPYKER

Toon

Toon