Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,53,523,54,5139
EGV (muS/cm)772,30105571185,883
pH75,89,20,5142
Onopgeloste delen (mg/l)13148040,3158
BZV (mg/l)4,60,5376,4102
CZV (mg/l)45,71031839,8164
TOC (mg/l)10,95244,520
TN (mg N/l)48,12,6139,131,6162
NH4+ (mg N/l)6,80,16912,298
TP (mgP/l)4,50,1234,2126
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0020,532
Storingen (aantal/installatie/j)0020,630
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)0010,428
Energieverbruik (KWh/i.e./j)4,8450,410
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)000011
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)10,82186,15
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)000030
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)000030


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Boschveld

Toon

Toon

Naoberhoeve

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

Melkveebedrijf WapserveenFQ 05SPYKER

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Blue City grijswater

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Technische zuivering

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Helofytenfilter

Toon

Toon