Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)146,820,43,824
EGV (muS/cm)253,160,61513,3322,125
pH7,16,69,20,627
Onopgeloste delen (mg/l)11,2214024,634
BZV (mg/l)3,80,5357,533
CZV (mg/l)35,21526038,837
TOC (mg/l)10,95,5152,415
TN (mg N/l)80,1313840,435
NH4+ (mg N/l)2,6016,53,437
TP (mgP/l)6,61,2234,637
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)2524261,42
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)4699100483955226,22


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
De Mossel

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

BentwoudFQ 145Bentw

Toon

Toon

I-QUA - ECOZ - Dranouter

Toon

Toon

I-QUA - ECOZ - Paradise city

Toon

Toon

Roosendaalse Roeivereniging4703RV

Toon

Toon

Mobiele waterzuivering voor evenementen

Toon

Toon

IBANZV54

Toon

Toon

IBANZV54in

Toon

Toon

IBANZV55

Toon

Toon

IBANZV55in

Toon

Toon

IBANZV55helo

Toon

Toon