Sanimonitor

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Plaats: Almere

Doelstelling: duurzame oplossingen voor lokale behandeling van afvalwater onderzoeken 

Schaal: een woongemeenschap met kleine horecavoorziening

Onderzoeksperiode: 2020 - 2022

Onderzochte technieken:

 • Wilgenfilter
 • Membraanfilter

Toelichting project:

Foto - Waterlab Flevoland Het zuiverste water - Waterzuivering // waterzuivering-bij-boerderij-uniek-leven_3.jpg (345 K)
Afbeelding: Wilgenfilter Uniek Leven | Bron: Waterlab Flevoland

Boerderij Uniek Leven huisvest een woongemeenschap en een theehuis.

Het afvalwater gaat eerst naar een wilgenfilter. Planten en bacteriën filteren het daar. Daarna gaat het water door een membraan dat de zwevende micro-organismen eruit filtert. Dit systeem noemen ze 'Het zuiverste water'.

Het water dat uit dit systeem komt, wordt hergebruikt voor toiletspoeling en irrigatie.

Dit pilotproject is onderdeel van het project Waterlab Flevoland. Onderzoek naar duurzame oplossingen voor het lokaal behandelen van afvalwater voor de wijk Oosterwold in Almere staat hierin centraal.

Zie voor de monitoringsresultaten ook de Sanimonitor.

Gemeente

Almere

Waterschap
 • Ws. Zuiderzeeland

Leverancier
 • Wetlantec en Drop to drink
 • Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Horeca
  Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

  Terug