Sanimonitor

Waterlab Flevoland - Technische zuivering

Plaats: Almere

Doelstelling: duurzame oplossingen voor lokale behandeling van afvalwater onderzoeken 

Onderzoeksperiode: 2020 - 2022

Onderzochte technieken:

 • Slib-op-drager systeem

Toelichting project:

Diverse woningen in de wijk Oosterwold zijn individueel aangesloten op een ondergronds slib-op-dragersysteem van WSB-clean. De tank van dit systeem bestaat uit drie compartimenten, een voorbezinking, een beluchting en een nabezinking.

Foto - Waterlab Flevoland Technische Zuivering ingraven tank // het-ingraven-van-de-tank-wsb-clean-tbv-website_3.jpg (311 K)
 Afbeelding: Ingraven tank WSB-clean | Bron: Waterlab Flevoland

Het zuiveringsproces en de kwaliteit van het gezuiverde water worden continu gemonitord. Door de automatische procescontrole kan dat op afstand.

Dit pilotproject is onderdeel van het project Waterlab Flevoland. Onderzoek naar duurzame oplossingen voor het lokaal behandelen van afvalwater voor de wijk Oosterwold in Almere staat hierin centraal.

Zie voor de monitoringsresultaten ook de Sanimonitor.

Gemeente

Almere

Waterschap
 • Ws. Zuiderzeeland

Leverancier
 • WSB-Clean
 • Contact

  Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

  Terug