Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,16,620,64,419
EGV (muS/cm)927,702330455,516
pH6,85,88,40,619
Onopgeloste delen (mg/l)8,35164,119
BZV (mg/l)4,3192,419
CZV (mg/l)47,3198317,419
TN (mg N/l)43,624,2598,819
NH4+ (mg N/l)5,80,319,76,119
TP (mgP/l)6,10,1144,819
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0010,48
Storingen (aantal/installatie/j)00008
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)00007
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)00008
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)00008


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Waterlab Flevoland - Technische zuivering

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube

Toon

Toon