Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)145,623,54,8110
EGV (muS/cm)1086,3010557991,9103
pH7,35,890,6110
Onopgeloste delen (mg/l)61,251700222,1110
BZV (mg/l)13,9120035,3109
CZV (mg/l)103,681900259,8110
TN (mg N/l)42,67,8107,221,1109
NH4+ (mg N/l)9,40,177,117,3110
TP (mgP/l)5,30,1346110
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)20175,527
Storingen (aantal/installatie/j)3020627
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)20134,226
Chemicalienverbruik (kg/j)000010
Afgevoerd slib (m3/j)000027
Afgevoerd slib (kg ds/j)000027


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Technische zuivering

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - CWO: Helofytenfilter

Toon

Toon

DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023DEBIT 6

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)b

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (12ie)

Toon

Toon