Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,25,620,64,639
EGV (muS/cm)1037,102330370,636
pH7,55,890,939
Onopgeloste delen (mg/l)14,5512024,239
BZV (mg/l)3192,339
CZV (mg/l)36,688318,839
TN (mg N/l)40,414,366,511,839
NH4+ (mg N/l)3,50,119,75,139
TP (mgP/l)4,50,1144,339
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)10124,57
Storingen (aantal/installatie/j)00007
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)00006
Afgevoerd slib (m3/j)00007
Afgevoerd slib (kg ds/j)00007


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Waterlab Flevoland - Technische zuivering

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)b

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Phytocube (12ie)

Toon

Toon