Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,56,623,54,933
EGV (muS/cm)1196,1561105571698,133
pH7,46,68,20,533
Onopgeloste delen (mg/l)20,6526044,633
BZV (mg/l)12,2120034,633
CZV (mg/l)69,716640106,733
TN (mg N/l)32,87,891,920,433
NH4+ (mg N/l)11,90,170,421,733
TP (mgP/l)3,70,2173,933
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)30175,920
Storingen (aantal/installatie/j)50206,520
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)20134,720
Chemicalienverbruik (kg/j)000010
Afgevoerd slib (m3/j)000020
Afgevoerd slib (kg ds/j)000020


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon