Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,66,623,54,742
EGV (muS/cm)1112,3561105571595,638
pH7,16,280,442
Onopgeloste delen (mg/l)50,9548091,642
BZV (mg/l)20,3220035,442
CZV (mg/l)108,838640108,242
TN (mg N/l)40,27,810929,542
NH4+ (mg N/l)250,11003142
TP (mgP/l)5,40,2174,642
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)20135,310
Storingen (aantal/installatie/j)70207,210
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)000010
Chemicalienverbruik (kg/j)000010
Afgevoerd slib (m3/j)000010
Afgevoerd slib (kg ds/j)000010


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Voorbehandeling

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon