Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,26,623,54,928
EGV (muS/cm)1254,1561105571837,628
pH7,56,68,20,528
Onopgeloste delen (mg/l)13,155712,728
BZV (mg/l)6,3137828
CZV (mg/l)50,71615032,228
TN (mg N/l)32,57,871,718,428
NH4+ (mg N/l)11,30,16920,328
TP (mgP/l)2,70,27,22,328
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0020,622
Storingen (aantal/installatie/j)0020,622
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)0010,421
Chemicalienverbruik (kg/i.e./j)000011
Afgevoerd slib (m3/i.e./j)000022
Afgevoerd slib (kg ds/i.e./j)000022


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Waterlab Flevoland - Ecoveldlaan

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon