Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,86,2224,450
EGV (muS/cm)592,744,21558424,881
pH7,35,99,30,787
Onopgeloste delen (mg/l)12048044,6133
BZV (mg/l)5,20,513013,8122
CZV (mg/l)31,4030041,8154
TOC (mg/l)8,73,7244,632
TN (mg N/l)46,90,413837,9154
NH4+ (mg N/l)7,3010019,1112
TP (mgP/l)4,80234,2151
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)11102
Energieverbruik (KWh/i.e./j)55508
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)72104,43


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Badboot

Toon

Toon

Fort SabinaWS BD Fort Sabina

Toon

Toon

Iewan069/15

Toon

Toon

De Mossel

Toon

Toon

Prinsentuincollege

Toon

Toon

Priorij Corsendonk

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

BentwoudFQ 145Bentw

Toon

Toon

Prinsentuincollege (helofytenfilter)

Toon

Toon

Prinsentuincollege (zuiveringsveld)

Toon

Toon

Fort Sabina (helofytenfilter)

Toon

Toon

De Wijngaard

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

HHNK_Meerhoeve

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Voorbehandeling

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - 't Eemgoed

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Helofytenfilter

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Schimmelreactor

Toon

Toon