Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,56,221,34,342
EGV (muS/cm)572,444,21558421,176
pH7,35,99,30,780
Onopgeloste delen (mg/l)11,2014022,171
BZV (mg/l)70,513018,260
CZV (mg/l)34,6030045,694
TOC (mg/l)8,73,7244,632
TN (mg N/l)480,413844,494
NH4+ (mg N/l)8,8010021,683
TP (mgP/l)3,60234,494
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)0010,63
Energieverbruik (KWh/i.e./j)6,9428711
Hoeveelheid afvalwater (m3/i.e./j)39218069,36


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Badboot

Toon

Toon

Fort SabinaWS BD Fort Sabina

Toon

Toon

Prinsentuincollege

Toon

Toon

De Vrijgaard

Toon

Toon

BentwoudFQ 145Bentw

Toon

Toon

Prinsentuincollege (helofytenfilter)

Toon

Toon

Prinsentuincollege (zuiveringsveld)

Toon

Toon

Fort Sabina (helofytenfilter)

Toon

Toon

Noorderhoek Grijswaterbehandeling - nanofiltratie

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Voorbehandeling

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Helofytenfilter

Toon

Toon

Ledegem wordt Leaudegem

Toon

Toon