Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,96,828559
EGV (muS/cm)898,83291242215,779
pH7,44,59,30,986
Onopgeloste delen (mg/l)24228546,347
BZV (mg/l)6,10,47912,846
CZV (mg/l)38,4038040,4101
TN (mg N/l)50,72,619033,698
NH4+ (mg N/l)2,7011712,395
TP (mgP/l)6,8019,5596
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Beheerinspanningen (aantal/installatie/j)40176,610
Storingen (aantal/installatie/j)30124,910
Omgevingsklachten (aantal/installatie/j)50135,610
Afgevoerd slib (m3/j)000010
Afgevoerd slib (kg ds/j)000010


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
I-QUA - Gust'Eaux

Toon

Toon

Badboot

Toon

Toon

Novotel

Toon

Toon

Fort SabinaWS BD Fort Sabina

Toon

Toon

Conferentieoord ZINFQ 08ZIN

Toon

Toon

Fort Sabina (helofytenfilter)

Toon

Toon

Bezoekerscentrum Oud-BeyerlandFQ 06Klp

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Phytoparking

Toon

Toon

Blue City - Grijs water

Toon

Toon

Blue City - Urine

Toon

Toon

Blue City - Zwart water

Toon

Toon

Waterlab Flevoland - Het zuiverste water

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - MBR

Toon

Toon

Station Dalfsen

Toon

Toon