Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,26,220,74,612
EGV (muS/cm)446,944,21100322,327
pH7,34,59,31,130
Onopgeloste delen (mg/l)16,51521914
BZV (mg/l)5,70,5217,316
CZV (mg/l)23,9015031,530
TOC (mg/l)18550158
TN (mg N/l)11,72,6479,128
NH4+ (mg N/l)3,10133,625
TP (mgP/l)0,401,70,431
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Energieverbruik (KWh/j)264141825526,113
Hoeveelheid afvalwater (m3/j)9102165702138,39


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Badboot

Toon

Toon

Novotel

Toon

Toon

Aardbeienkwekerij Van Aert

Toon

Toon

SuperLocal-helofytensysteem

Toon

Toon