Sanimonitor

Rapportage projecten

In de kolom links kunt u eerst de projecten selecteren waarvan u de data wilt inzien. U kunt de projecten op kaart en in een tabel bekijken. Via de knop 'Toon data' krijgt u inzicht in de data van de geselecteerde projecten.

Disclaimer:De Sanimonitor bevat gegevens van een groot aantal projecten. Hoewel wij ons best doen om u zo goed mogelijke data te verschaffen, zijn niet alle gegevens altijd even compleet en betrouwbaar. De data bieden echter over het algemeen voldoende basis voor globale analyses. Data van individuele projecten kunnen sterk beïnvloed zijn door de lokale context. Conclusies over de individuele projecten kunnen alleen worden getrokken na overleg met degene die de data heeft ingevoerd. Via de contactknop bij het project kunt u contact opnemen voor overleg of aanvullende informatie.

  • Project groter dan 10 i.e. met locatieaanduiding
  • Project kleiner dan 10 i.e. met indicatieve locatieaanduiding
Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,87,628535
EGV (muS/cm)947,24091429199,746
pH7,25,18,30,955
Onopgeloste delen (mg/l)2,123,50,511
BZV (mg/l)47,3125574,622
CZV (mg/l)108101508238,363
TN (mg N/l)59,43,3780102,855
NH4+ (mg N/l)7,109018,352
TP (mgP/l)9,60,8628,656
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden


ProjectnaamProjectcodeToon projectdetailsToon projectdata
Boschveld

Toon

Toon

Veehouderij DeurneFQ 07Nooyen

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Phytoparking

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - MBR

Toon

Toon

I-QUA - HVCH - Ozon

Toon

Toon