Sanimonitor

A_ep12

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,615,615,601
EGV (muS/cm)27272701
pH6,86,86,801
Onopgeloste delen (mg/l)19191901
BZV (mg/l)55501
CZV (mg/l)10010010001
TOC (mg/l)55555501
TN (mg N/l)5,85,85,801
NH4+ (mg N/l)2,52,52,501
TP (mgP/l)3,73,73,701
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug