Sanimonitor

Monitoringsprogramma decentrale systemen

STOWA heeft het initiatief genomen voor het opzetten van een monitoringsprogramma voor decentrale zuiveringssystemen. De reden hiervoor is dat uit een inventarisatie is gebleken dat er tot nog toe relatief weinig betrouwbare en onderling goed vergelijkbare gegevens van decentrale zuiveringssystemen vrij beschikbaar waren.

Decentrale systemen kunnen in de toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in een duurzame en efficiënte waterketen. Om daarin goede afwegingen te kunnen maken, zijn betrouwbare data van deze systemen in de praktijk van grote meerwaarde. Met het 'Monitoringsprogramma decentrale sanitaire systemen' beoogt STOWA deze data te verzamelen. In het kader van het monitorsprogramma zijn daartoe opgleverd:

  • Een monitoringsprotocol
  • Deze database: de Sanimonitor
  • Een onderzoeksprogramma

Het monitoringsprotocol beoogt dat iedereen in de toekomst zoveel mogelijk op dezelfde wijze dezelfde parameters gaat monitoren. In het protocol is ook aangegeven hoe die monitoring moet plaatsvinden om betrouwbare data te verkrijgen.

De Sanimonitor is bedoeld om alle verzamelde data op te slaan en beschikbaar te stellen voor iedereen die er belang bij heeft.

Tot slot geeft het onderzoeksprogramma aan naar welke typen systemen en welke typen gegevens de komende jaren bij voorkeur nader onderzoek moet worden gedaan.

In het menu hiernaast vindt u zowel het monitoringsprotocol als het onderzoeksprogramma.

Door in de toekomst via dit monitoringsprotocol data te verzamelen (en op te slaan) helpen we elkaar aan voldoende betrouwbare, en onderling ook goed vergelijkbare, data over decentrale zuiveringssystemen.

Terug