Sanimonitor

Onderzoeksprogramma decentrale systemen

Er zijn momenteel nog maar weinig gegevens over decentrale zuiveringssystemen voorhanden. Bovendien zijn de weinige gegevens die er zijn onderling slecht vergelijkbaar. Daarom is het onderzoeksprogramma decentrale zuiveringssystemen opgezet. Het onderzoeksprogramma geeft aan:

  • over welke systemen kennis zou moeten worden verzameld
  • aan welke kennis over die systemen behoefte is
  • hoe die kennis de komende jaren kan worden verzameld

Om het verzamelen van data verder te stimuleren heeft STOWA het programma DEBIT-2030 (DEcentrale Behandeling, Inzameling en Transport in 2030) opgezet. Met DEBIT-2030 kan STOWA ook in uw monitoringsprojecten participeren. Via de menuknop links leest u meer over de opzet en voorwaarden van het DEBIT-2030 programma.

Het is de bedoeling dat verschillende partijen op een uniforme manier data gaan verzamelen. Deze worden opgeslagen in de Sanimonitor, een database met betrouwbare en onderling goed vergelijkbare gegevens over decentrale zuiveringssystemen. Op deze manier wordt belangrijke kennis opgedaan en blijft deze ook in de toekomst beschikbaar.

Het onderzoeksprogramma doet aanbevelingen voor het verzamelen van data op basis van de huidige inzichten en maatschappelijke vragen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen uiteraard leiden tot andere urgenties en behoeften.

Via de menuknoppen aan de linkerkant krijgt u meer informatie over het onderscheid tussen monitoring en onderzoek, over de kennisvragen die er leven, en over wie wat doet.

 

NB: Het onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar huishoudelijk afvalwater. Met name in het buitengebied worden huishoudelijke afvalwaterstromen soms gecombineerd met andere afvalwaterstromen, zoals melkspoelwater, erfafspoelwater of voorgezuiverd gietwater uit kassen. Bij de behandeling van deze stromen kunnen zich andere kennisvragen voordoen dan bij de verwerking van huishoudelijk afvalwater. Het onderzoeksprogramma biedt geen richtlijnen voor het monitoren van dergelijke gecombineerde afvalwaterstromen.

 

 

 

 

Terug