Sanimonitor

Kennisvragen decentrale zuiveringssystemen

Natuurlijk willen we het liefst alles weten. Maar dat heeft zijn prijs, en het is ook niet altijd nodig. Aan welke kennis we behoefte hebben, hangt onder andere samen met de grootte van een bepaald systeem en de ervaringen die we er al mee hebben.

Bij kleinere, geïsoleerd gelegen systemen kan vanwege de beperkte impact (op omgeving of gezondheid) veelal worden volstaan met beperkte informatie. Bij grotere systemen is de impact potentieel veel groter, wat maakt dat er ook meer kennis vereist is. Maar als er al jarenlang ervaring is met een systeem, en het blijkt normaliter voldoende te werken, dan is er minder behoefte om precies te weten waarom dat zo is dan wanneer een systeem helemaal nieuw is.

Verder is de behoefte aan kennis over de werking van decentrale zuiveringssystemen afhankelijk van de context van waaruit ernaar gekeken wordt. Meer over de specifieke kennisvragen vanuit een technologische context en vanuit een maatschappelijke context leest u via de menuknoppen aan de linkerkant.

Onderstaande tabel geeft een compact overzicht van wat deze kennisvragen in de praktijk betekenen voor het verzamelen van gegevens over systemen van verschillende grootte:

Tabel 1: Overzicht te verzamelen gegevens bij de verschillende technieken

Tabel - Onderzoeksprogramma tabel 1 // sanimonitor_onderzoeksprogramma_tabel_1.jpg (165 K)

 

Terug