Sanimonitor

Wie doet wat?

Bij decentrale zuiveringssystemen zijn altijd meerdere partijen betrokken, namelijk:

  • De eigenaar/beheerder
  • Het bevoegd gezag
  • De leverancier

Het vergaren van kennis over deze systemen is in het belang van alle betrokken partijen en daarmee ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de drie direct betrokken partijen kan ook STOWA hierin een rol spelen.

Op dit deel van de de Sanimonitor wordt, op basis van de huidige taken en verantwoordelijkheden, aangegeven wie op welke wijze kan bijdragen aan het verzamelen van de kennis over decentrale zuiveringssystemen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van data en kennis verzamelen:

  • Basismonitoring
  • Intensieve monitoring
  • Onderzoek

Onder de menuknoppen links wordt uitgewerkt welke partij bij elk hiervan welke rol kan spelen.

NB: Een uitleg over het onderscheid tussen monitoring en onderzoek vindt u hier.

Terug