Sanimonitor

Blue City - Grijs water

Deel project van
DEBIT-meetprogramma Blue City 2023

Alliantie Waterkracht onderzoekt de mogelijkheden van een circulaire (afval)waterketen in 2050. Als onderdeel hiervan is het BlueCity Circular Water (BCCW)-project in Rotterdam aangelegd. De pilot omvat een  afvalwaterzuiveringsinstallatie waarmee water, compost en nutriënten uit afvalwaterstromen kunnen worden herwonnen. Het grijze water, afvalwater afkomstig van douches en wastafels, wordt lokaal gezuiverd en daarna ingezet als toiletspoelwater. Urine en zwart water worden gescheiden ingezameld. De urine wordt uiteindelijk verwerkt tot meststof en van het zwarte water worden een meststof en bodemverbeteraar (compostachtig materiaal) gemaakt.

Dit deelproject gaat over de behandeling van gecombineerd regenwater en grijs water.

Regenwater afkomstig van het dak wordt verzameld in een regenwaterbuffer. Van daaruit wordt het verpompt naar een voorbezinktank waarin ook het grijze water uit de wasbak en 2 douches wordt verzameld. Hier wordt de drijflaag van zeep, shampoo, haren en dergelijke afgevangen. In de volgende zuiveringsstap, een zandfilter, worden zwevende delen verwijderd. De volgende stap is Ultra Filtratie (UF) voor verwijdering van de kleinste vaste delen. Na de UF volgt een actief-kool stap, om resterend opgelost BZV en eventuele chloorverbindingen afkomstig van reinigingscycli van de UF te verwijderen, en een omgekeerde osmose (RO). (Mogelijk kan deze laatste stap in de toekomst uitgeschakeld worden, als blijkt dat de waterkwaliteit na de UF voldoende is.)

Het gezuiverde water wordt verzameld in een schoonwater-buffertank. Dit schone water wordt gebruikt voor het spoelen van toiletten en het reinigen van de verdamper en filters in de zwartwaterlijn.

In de Sanimonitor zijn de data opgenomen van de gecombineerde zuivering van zandfilter, UF, en RO. De influentmonitoring vindt plaats vóór het zandfilter, de effluentmonitoring in de schoonwaterbuffertank.

Gemeente

Rotterdam

Waterschap
 • Ws. Hollandse Delta
 • HH. van Delfland
 • HH. van Schieland en de Krimpenerwaard

Leverancier
 • Semilla-sanitatie Nijhuis
 • Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
  • Kantoor-school
  Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

  Terug