Sanimonitor

DEBIT-meetprogramma Gastenverblijven HHNK 2022

Bevat de volgende deelprojecten
HHNK - X-10
HHNK - X-9
HHNK - X-8
HHNK - X-7
HHNK - X-6
HHNK - X-5
HHNK - X-4
HHNK - X-3
HHNK - X-2
HHNK - X-1

In het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) komen steeds meer locaties waar, al dan niet tijdelijk, seizoenswerkers in de landbouw worden gehuisvest. Het betreft locaties van 10 tot soms 100 personen. In veel gevallen zijn hier decentrale zuiveringssystemen geplaatst.

Omdat de ontwikkeling verder door lijkt te gaan, wilde HHNK een beter beeld hebben van de zuiveringsprestaties van deze systemen. Op grond daarvan kunnen in de toekomst afwegingen worden gemaakt. STOWA wil de data van deze systemen in de praktijk graag opnemen in de Sanimonitor, zodat deze voor eenieder beschikbaar komen. Daarnaast wil STOWA in het kader van DEBIT-2030 ook data verzamelen met betrekking tot de zogenaamde nieuwe stoffen.

HHNK en STOWA hebben in dit monitoringsplan samengewerkt. De monitoring door HHNK vond plaats in 2022.

Afbeelding - Busje HHNK // 20220518_150601_busje_hhnk.jpg (225 K)
Afbeelding: Monsternemer HHNK | Bron: Bjartur Swart

In totaal zijn tien systemen gedurende een jaar gemonitord. Eén daarvan was een zelf aangelegd helofytenfilter in een oud zwembad. Het bleek helaas niet mogelijk om influent te bemonsteren.

De resultaten van de monitoring zijn opgenomen in de Sanimonitor en in een eindrapportage

Waterschap
  • HH. Hollands Noorderkwartier
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug